SIEDZIBA FIRMY W RYDUŁTOWACH

44-280 Rydułtowy, ul. Raciborska 144b,
tel. +4832 / 4577083, +4832 / 4576553
fax. +4832 / 4573630
e-mail: naprzod@naprzod.euDane rejestrowe

NIP 647-050-91-58 

REGON 270658240 

Nr KRS 0000072289 Sąd Rejonowy w Gliwicach 

X Wydział Gospodarczy KRS 

Wysokość kapitału zakładowego 50 000,00 PLN

 

SKŁADOWISKO W DZIERŻYSŁAWIU

Składowisko Odpadów
Komunalnych w Dzierżysławiu
48-130 Dzierżysław
tel/fax. +4877 / 4855519

email: skladowisko@naprzod.eu