INFORMACJA

 

Uprzejmie informujemy, iż najpóźniej od 1 lipca 2013 roku, będzie obowiązywać nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Obowiązek  podpisania umowy  z firmą wywozową przejmie gmina.

 

 

 

UWAGA !!!

Osoby, które przystąpiły do pilotażowego programu prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w systemie workowym, informujemy, iż wszystkie rodzaje worków wystawiamy w takim samym terminie jak surowce wtórne.