17.03.2003r. Patent nr 203597

Urządzenie do ręcznej segregacji odpadów.

21.11.2003r. Patent nr 206871

Urządzenie do ręcznej segregacji odpadów.

15.06.2009r. Patent nr 210797

Układ Separacji odpadów komunalnych.

09.09.2004r. Prawo ochronne nr 60731

Urządzenie do przygotowania materiału do rekultywacji.