Historia firmy Naprzód Sp. z o. o.

Firma "Naprzód" Sp. z o. o. od dwudziestu lat funkcjonuje w sektorze gospodarki odpadami. Przedsiębiorstwo w początkowej fazie swojego istnienia posiadało jeden główny profil działalności usługowo – transportowej polegającej na odbiorze od indywidualnych klientów oraz podmiotów gospodarczych odpadów komunalnych.

Dzięki odpowiednio zdefiniowanym narzędziom w strukturze logistycznej, racjonalnej i przemyślanej polityce gospodarczo - zarządczej, firma „Naprzód” Sp. z o. o. w szybkim tempie osiągnęła przewagę konkurencyjną nad pozostałymi podmiotami gospodarczymi z sektora gospodarki odpadami, co przełożyło się na dalszą ekspansję firmy oraz ugruntowanie marki „Naprzód” na trudnym i wymagającym rynku odpadami na obszarze województwa śląskiego.

Firma „Naprzód” Sp. z o. o. patrząc przez pryzmat ochrony środowiska w aspekcie zmniejszenia deponowanych mas odpadów na składowiskach w ramach dalszego rozwoju firmy uruchomiła drugi profil działalności, który obejmuje produkcję Modułowych Stacji Segregacji Odpadów. Jako jeden z nielicznych podmiotów z tej dziedziny w Polsce  firma „Naprzód” Sp. z o. o. posiada patenty dotyczące urządzeń do mechanicznego przetwarzania odpadów.  Nasze urządzenia pracują na terenie polski oraz pozostałych państw środkowej europy. Firma „Naprzód” Sp. z o. o. zajmuje się również produkcją kontenerów na odpady o określonej specyfikacji technicznej.

Firma „Naprzód” Sp. z o. o. po 20 latach działalności realizuje gospodarkę odpadami w procesie kompleksowym w ramach swojej struktury organizacyjnej tj. począwszy od zbierania, transportu, odzysku po unieszkodliwianie odpadów obejmując swym działaniem kilkanaście tysięcy zadowolonych mieszkańców - klientów z obszaru województwa opolskiego i śląskiego. Firma "Naprzód" Sp. z o. o. współpracuje również w zakresie zagospodarowania odpadów z licznymi podmiotami gospodarczymi z terenu całej polski.

 

Zapraszamy do współpracy!