POLITYKA JAKOŚCI  I POLITYKA ŚRODOWISKA 

Zarówno polityka jakości jak i polityka środowiska
wyrażają misję firmy Naprzód sp. z o. o.

 

Polityka firmy Naprzód Sp. z  o.o. opiera się na świadczeniu usług unieszkodliwiania odpadów na najwyższym możliwym poziomie z zachowaniem najwyższej staranności, terminowości  oraz z uwzględnieniem dbałości o środowisko naturalne tak, aby zapewnić  klientowi pełną satysfakcję, a firmie pomyślną ciągłą ewolucję.  

 

Wszyscy pracownicy firmy Naprzód Sp.  z o.o. dbają o ciągłe  doskonalenie  systemu, zapobieganie zanieczyszczeniom oraz przestrzeganie przepisów prawa z zakresów środowiska, zawartych umów i złożonych deklaracji woli.