Firma „Naprzód” Sp. z o. o od momentu rozpoczęcia działalności w zakresie gospodarowania odpadami przywiązuje szczególną uwagę do obszaru logistyki, która ma bezpośredni wpływ na poziom realizowanych usług. Dzięki wdrożeniu nowoczesnych metod zarządczych oraz innowacyjnych rozwiązań informatycznych w zakresie wspomagania obszaru logistyki, wykorzystaniu nowoczesnej floty specjalistycznych pojazdów i maszyn jak również posiadaniu odpowiednich zasobów kadrowych, firma „Naprzód” Sp. z o. o. osiągnęła wysokie standardy
w zakresie zarządzania procesami zachodzącymi w obszarze logistyki co wpłynęło bezpośrednio na wysoki poziom świadczonych usług na rzecz naszych klientów - których zadowolenie jest naszym największym sukcesem.

Firma „Naprzód” Sp. z o. o w ramach obszaru logistyki wydzieliła poszczególne sekcje, które poprzez zakres przypisanych zadań oraz obowiązujących wewnętrznych procedur utrzymują wysoki poziom świadczonych usług związanych z kompleksową gospodarką odpadami tj. zbieraniem, odbieraniem, transportem, odzyskiem, unieszkodliwianiem.

 

I Sekcja transportu:

W ramach prowadzonej działalności w zakresie gospodarowania odpadami posiadamy następuje rodzaje pojazdów:

  • śmieciarki

 

Specjalistyczne pojazdy należące do grupy pojazdów komunalnych wyposażone w urządzenia (zabudowy) umożliwiające zbieranie, transport oraz wyładunek zmieszanych odpadów komunalnych. Firma „Naprzód” Sp. z. o. o posiada ww. pojazdy o pojemności roboczej od 9 – 20 m3

 

  • hakowce


Specjalistyczne pojazdy wyposażone w urządzenie hakowe umożliwiające podnoszenie oraz opuszczanie kontenerów od zróżnicowanej pojemności roboczej. Firma w ramach swojej działalności posiada kontenery pod ww. urządzenie o pojemności od 16 – 36 m3. „Hakowce” stanowią bardzo ważny element w całościowym procesie logistycznym związanym z gospodarką odpadami, albowiem umożliwią transport odpadów na zwiększonych dystansach, oraz poboru i rozstawienia danych kontenerów w wybranych punktach, co umożliwia optymalizację kosztów logistycznych.

 

II Sekcja utrzymania ruchu:

 

W ramach utrzymania prawidłowej realizacji prowadzonych zleceń transportowych, firma „Naprzód” Sp. z o. o. patrząc przez pryzmat wysokiego poziomu świadczonych usług na rzecz swoich klientów, utworzyła nowoczesną infrastrukturę serwisową. Obiekt wyposażony jest we wszystkie niezbędne materiały oraz rozwiązania pozwalające na przeprowadzenie profesjonalnej i szybkiej naprawy wystąpienia ewentualnej awarii oraz prowadzenia prac serwisowych związanych z prawidłową eksploatacją floty pojazdów naszej firmy.

 

 

III Sekcja koordynacji ruchu transportowego:

 

Koordynacja transportu związanego z gospodarowaniem odpadów jest obszarem, który wymaga pełnego i sprawnego przepływu informacji logistycznej pomiędzy wszystkimi podmiotami tworzącymi całościowy proces prowadzenia transportu odpadów. Firma „Naprzód” Sp. z o. o. posiada odpowiednią kadrę zarządzającą obszarem logistyki jak również, nowoczesnym oprogramowaniem wspomagającym koordynacją, zarządzaniem wszystkimi procesami zachodzącymi
w ramach obszaru logistyki.