Odbiór odpadów

 

Od 1992 roku nasza firma wykonuje usługi w zakresie gospodarowania odpadami. Rozpoczęcie działalności ukierunkowaliśmy strategią naszego przedsiębiorstwa na nowoczesny model zarządczy z wykorzystaniem innowacyjnych technologii w obszarze ochrony środowiska oraz logistyki, co przełożyło się nie tylko na rozwój naszego przedsiębiorstwa, lecz przede wszystkim przyniosło nam zaufanie kilkunastu tysięcy zadowolonych klientów z obszaru województwa opolskiego oraz śląskiego. Jako jedna z niewielu firm z branży odpadów oferujemy naszym klientom kompleksowy system gospodarowania odpadów w ramach naszej organizacji tj: zbierania, odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych i innych.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu nasze oferowane usługi w zakresie odpadów:

  • wywozu odpadów komunalnych
  • wywozu odpadów z budowy, remontów
  • zbiórki odpadów wielkogabarytowych
  • wywozu odpadów z ogrodów i parków
  • wywozu odpadów z oczyszczalni ścieków
  • wywozu odpadów niebezpiecznych
  • selektywnej zbiórki odpadów wtórnych
  • sprzedaży i dzierżawy pojemników
  • unieszkodliwianie odpadów 


Naszą dewizą jest świadczenie jak najlepiej wykonywanych  usług, za możliwie niską cenę.

 

Naszym klientom w zakresie segregacji odpadów u źródła proponujemy wypracowany przez nas system workowy, który jest bardzo prostym i wygodnym elementem prowadzenia segregacji odpadów selektywnie zbieranych a wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informatyczno - logistycznych utworzyło bardzo dobre narzędzie do prowadzenia segregacji odpadów według znowelizowanego prawa w zakresie odpadów rozdzielając je na następujące rodzaje frakcji: makulatura, szkło z podziałem na bezbarwne i kolorowe, metal, plastik , bioodpady kuchenne , odpady zielone.


Działamy na terenie 40 gmin Województwa Śląskiego i Opolskiego .

 


Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.