Jako operator zagospodarowania odpadów w Dzierżysławiu w ramach mechanicznego przetwarzania opadów komunalnie i selektywnie zbieranych uzyskaliśmy następujące rodzaje surowców wtórnych:

  • Pet bezbarwny, zielony i niebieski

  • Szkło bezbarwne i kolorowe
  • Makulaturę
  • Folię bezbarwną i kolorowa
  • Chemię gospodarczą itp.