Modułowa Stacja Segregacji Odpadów Komunalnych

» Galeria Modułowa stacja segregacji odpadów

Służy do ręcznej segregacji odpadów z zapewnieniem komfortowych warunków pracy. Największą zaletą urządzenia jest mobilność, prostota konstrukcji i możliwość szybkiej rozbudowy, a przede wszystkim konkurencyjna cena.  Stacja zawiera moduły robocze zespolone wzajemnie elementami złączonymi, co umożliwia dowolne powiększenie lub zmniejszenie ilości stanowisk segregacji poprzez łączenie lub demontaż wzajemnie modułów roboczych.

 

Zalety urządzenia

 • Prosta zabudowa, łatwy montaż i demontaż
 • Możliwość przemieszczania
 • Prosta obsługa
 • Szybka rozbudowa o kolejne moduły, możliwość dokładania kolejnych urządzeń
 • Wysegregowanie surowców z całej masy odpadów lub z wstępnie posegregowanych

 

Opis technologii działania

Odpady komunalne składowane przy stacji na placu składowym są  podawane ładowarką do leja zasypowego . Przed podaniem odpadów do leja zasypowego odseparowuje się odpady wielkogabarytowe. Przenośnikiem nadawczym odpady komunalne trafiają na przesiewacz,  na którym zostaje oddzielona frakcja drobna. Frakcja drobna transportowana jest spod przesiewacza przenośnikiem taśmowym, do kontenera lub boksu magazynującego. Balast  podany zostaje na przenośnik taśmowy, którym materiał  doprowadzony jest  do modułowej kabiny sortowniczej. Sortowacze manualnie wybierają surowce wtórne według zapotrzebowania wrzucając je  do kominów wrzutowych, pod którymi znajdują się kontenery lub powieszone  worki np. typu BIG BAG. W dalszym procesie następuje podanie na prasę i ich belowanie. Po odzyskaniu surowca wtórnego, pozostały balast zostaje odprowadzony  przenośnikiem balastowym do kontenera lub na plac składowy. 

 

Przenośniki taśmowe wyposażone są w punktowe wyłączniki bezpieczeństwa  zabudowane po obu stronach taśmy. W przypadku postoju lub awarii któregoś z urządzeń, samoczynnie wyłączają urządzenie w ciągu technologicznym.

Wszystkie przenośniki taśmowe osłonięte są burtami zapobiegającymi  wywiewaniu materiałów lekkich z odpadów.

 

Pozostałe zalety  stacji do segregowania odpadów komunalnych :

 • przenośniki rozdzielonych odpadów  zapewniają swobodny załadunek do kontenerów  lub boksów magazynowych
 • przenośniki: posiadający odpady  oraz przebierający  transportują odpady z płynną regulacją szybkości  posuwu taśmy
 • urządzenie wyposażone jest w wyłączniki bezpieczeństwa rozmieszczone w miejscach zapewniających pełne bezpieczeństwo pracy

 

 • Na życzenie kontrahenta istnieje możliwość modyfikacji Modułowej Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych.
 • Zapewniamy przeszkolenie pracowników,  oraz niezbędną dokumentację.
 • Na  urządzenie udzielamy 24 miesięcznej gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego.       

 

 

» Galeria Modułowa stacja segregacji odpadów